پیگیری گردش کار در سامانه آموزش

جهت پیگیری مکاتبات، درخواست ها و گردش کارهای آموزشی می بایستی کد رهگیری و رمز نامه را از مسئول مربوطه دریافت نمایید.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.