اخبار

آزمایشگاه های تخصصی

معرفی مدیر مرکز خذمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا تجفی

دکترای تخصصی شیمی آلی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پست الکترونیک: najafi@qom-iau.ac.ir

مشاهده رزومه

مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان قم به منظور اعمال مدیریت متمرکز و اجرای فرآیندهای برنامه­ریزی، کنترل و بهره‌­برداری بهینه فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های استان در راستای افزایش درآمد غیرشهریه‌ای، توسعه سهم بازار و اجرای تحقیقات پیشرفته ماموریت­گرا متناسب با نیاز بازارهای منطقه‌ای و استانی و اولویت‌های تحقیقاتی صنایع تاسیس گردید. وظایف و اختیارات مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان به شرح ذیل می باشد:

۱- برنامه ریزی به منظور راهبری سامانه‌های ساها (سامانه آزمایشگاه‌های همکار آزاد)، ساتا (سامانه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی آزاد) و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی) در سطح استان در راستای تحقق اهداف راهبردی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و سیاست‌های شورای پژوهش و فناوری استان.

۲- تدوین و اجرای طرح‌های منطقه‌ای و استانی در حوزه آزمایشگاه‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات.

۳- نظارت، ارزشیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه‌های عضو سامانه‌های ساها، ساتا و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی) استان.

۴- برنامه‌ریزی برای استقرار استانداردهای مدیریتی، فنی و ایمنی مطابق با سیاست‌ها و دستورالعمل پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی.

۵- ارزیابی و تایید اولیه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی که درخواست عضویت در سامانه ساتا را دارند.

۶- بررسی و تایید صلاحیت مسئولان آزمایشگاه‌های متقاضی عضویت در ساتا و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی).

۷- عقد قرارداد با شرکت­ها و سازمان‌ها به منظور افزایش درآمد سامانه‌های ساها، ساتا، و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی).

۸- برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مرکزی.

۹- بررسی و تایید تعرفه‌های خدمات سامانه‌های ساها، ساتا و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی).

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.