اخبار

ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی

از ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹

به منظور ثبت نام به وب سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.