ثبت نام پست الکترونیک دانشگاهی

  • تکمیل کلیه قسمت هایی که با ستاره * مشخص شده است اجباری می باشد.
  • در صورت وجود نقص در اطلاعات تکمیلی، درخواست شما رد میشود.
  • توجه داشته باشید که فقط افراد ذیل مجاز به تکمیل این فرم می باشند:
    • کارکنان
    • اعضای هیات علمی
    • دانشجویان مقطع ارشد و دکتری تخصصی

دانشجویان و اساتید علوم پزشکی قم توجه فرمایند، با توجه به مستقل شدن واحد علوم پزشکی قم، لطفا درخواست های خود را در وب سایت این واحد دانشگاهی ثبت نمایید.

درخواست پست الکترونیک ویژه اعضای هیات علمی علوم پزشکی و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

درخواست های اساتید و دانشجویان علوم پزشکی که در فرم ذیل ثبت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.