اخبار

آموزش انتخاب واحد

  • توجه داشته باشید، به منظور انتخاب واحد می بایستی شهریه ثابت و بدهی گذشته و مبلغ علی الحساب را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید.
  • همچنین توجه نمایید، در صورتی که هرگونه نقص پرونده و تخلف مربوطه ای داشته باشید، امکان انتخاب واحد برای شما میسر نخواهد بود (جهت رفع نقص به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید).

آموزش انتخاب واحد در سامانه آموزش ویژه دانشجویان:

مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله نهم

مرحله دهم

مرحله دهم

مرحله یازدهم

مرحله یازدهم

مرحله دوازدهم

مرحله دوازدهم

مرحله سیزدهم

مرحله سیزدهم

مرحله چهاردهم

مرحله چهاردهم

مرحله پانزدهم

مرحله پانزدهم

مرحله شانزدهم

مرحله شانزدهم

مرحله هفدهم

مرحله هفدهم

مرحله هجدهم

مرحله هجدهم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.