اخبار

آموزش بررسی تراکنش های ناموفق

توجه فرمایید که انجام مراحل ذیل فقط و فقط از طریق آدرس سامانه آموزش Login1 به پیوند ذیل امکان پذیر می باشد.

www.login1.qom-iau.ac.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.