ارتباط با ما

آدرس۱ (دانشکده های علوم انسانی و فنی و مهندسی): قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی قم (مشاهده کروکی)
آدرس۲ (دانشکده های علوم پزشکی و علوم پایه): قم، بلوار ۱۵ خرداد، جنب بیمه تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی قم (مشاهده کروکی)
آدرس۳ (دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد قم): قم، خیابان طالقانی (آذر)، میدان پلیس، دانشکده فنی و حرفه ای سما قم (مشاهده کروکی)

روابط عمومی دانشگاه : ۳۲۸۰۷۰۷۰-۰۲۵

تلفن۱ (پردیسان): ۳۲۸۰۴۰۴۰-۰۲۵ و ۳۲۸۰۸۰۸۰-۰۲۵
نمابر (پردیسان): ۳۲۸۰۵۷۹۷-۰۲۵
تلفن۲ (بلوار ۱۵خرداد): ۷-۳۷۷۸۰۰۰۱ ۰۲۵
تلفن۳ (میدان پلیس): ۸-۳۷۲۲۲۲۴۷ ۰۲۵

کد پستی ۱ (پردیسان): ۳۷۴۹۱۱۳۱۹۱
کد پستی ۲ (بلوار ۱۵ خرداد): ۳۷۱۴۶۶۸۶۶۹
کد پستی ۳ (میدان پلیس): ۳۷۱۴۹۶۳۷۴۴

تلفن های داخلی

ارتباط با مسئولین:

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.