اعلام نتایج دوره بدون آزمون مقاطع کارشناسی - پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1397 - مرحله دوم (متعاقباً اعلام خواهد شد)

پیگیری مکاتبات و درخواست ها

جهت پیگیری مکاتبات و درخواست ها، می بایستی کد رهگیری و رمز نامه را از مسئول مربوطه دریافت نمایید.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.