اعلام نتایج دوره بدون آزمون مقاطع کارشناسی - پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1397 - مرحله دوم (متعاقباً اعلام خواهد شد)

اسامی پذیرفته شدگان ذخیره دانشکده علوم پزشکی

قابل توجه پذیرفته شدکان ذخیره رشته های دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، فقط در صورتی که اسم خود را در فهرست پذیرفته شدگان ذخیره مشاهده می‌نمایید، در وب سایت سامانه ثبت نام الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید اقدام به ثبت نام نمایید.

اطلاعیه ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ورودی جدید

محل ثبت نام: قم، بلوار ۱۵ خرداد، جنب بیمه تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

دریافت فهرست قبولی ذخیره رشته علوم آزمایشگاهی به صورت PDF

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

۵ رقم آخرکدملی

۱ سارا یزدان بخش رحیم ۰۴۴۲۱
۲ مریم محبی ناصر ۰۳۸۸۹
۳ علیرضا بیان فر محمد ۱۸۱۰۱
۴ نگین کبیرمختارفر جواد ۲۵۲۲۳
۵ الهه نصیری محمد ۵۶۵۹۱
۶ کیمیا عرب بیگی مجید ۲۹۴۲۸
۷ حسن خلیلی قرانقیه خلیل ۲۵۲۵۹
۸ فائزه میرزائی احمدی محمدرضا ۹۸۲۷۶
۹ زهرا سلمانی یامچلو صیاد ۴۸۲۷۸
۱۰ فاطمه تاجیک قلعه احمد ۷۹۳۰۸
۱۱ فاطمه محمدزاده مسعود ۴۱۳۹۸
۱۲ فرزانه مالکی رضا ۴۳۳۳۳
۱۳ زینب نقدی نعمت اله ۰۱۷۱۰
۱۴ اللهه عیوضی جواد ۹۹۰۷۷
۱۵ شقایق وحدتی پور خیرالله ۲۴۸۸۵
۱۶ کیمیا فراهانی حسین ۰۸۱۱۰
۱۷ محمدصدرا نوفلی محمدجعفر ۰۱۵۰۱
۱۸ عرفان ظهرابی مزرعه شاهی محمدحسن ۹۵۳۳۲
۱۹ مرتضی نجف تومرائی بشیر ۷۹۲۴۳
۲۰ امین بومی مجید ۹۳۹۳۱
۲۱ علی واحدی مصطفی ۱۱۳۲۰
۲۲ سعید قاسمی دولت سرا جلال ۰۶۸۴۶
۲۳ محدثه قصابی مبارک ابادی عبدالمجید ۶۸۹۲۹
۲۴ زهره بختیاری علی ۹۲۶۶۱
۲۵ پریسا اقاخانی کاظم ۷۱۱۱۰
۲۶ محدثه نورنک احمد ۳۶۶۹۵
۲۷ محمدحسین سیاوشی مصطفی ۸۱۸۳۱
۲۸ علیرضا فغانی قدرت اله ۰۳۰۶۷
۲۹ فاطمه پورخسروی حمید ۶۵۶۰۶
۳۰ مرضیه سادات چاوشی سیداحمد ۵۵۴۰۲

دریافت فهرست قبولی ذخیره رشته پرستاری به صورت PDF

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

۵ رقم آخرکدملی

۱ فاطمه نوری خضراباد کاظم ۲۸۹۹۱
۲ فاطمه اویسی اسماعیل ۴۵۴۲۱
۳ زهرا حسینی حسین ۰۱۲۴۹
۴ فاطمه مرادی مرتضی ۵۲۷۸۱
۵ محسن حسنی منش محمدحسن ۸۹۰۲۷
۶ زهرا زلفی گل ابراهیم ۸۷۵۸۵
۷ مریم السادات موسوی سیداسماعیل ۹۴۶۳۶
۸ مریم ارزومندی محمدحسین ۶۲۵۸۳
۹ زهرا عبداللهی رضا ۰۴۳۰۱
۱۰ حسین خداوندپور فرج ۷۹۶۲۵
۱۱ محمدمهدی حاجی حسینعلی اصغر ۵۵۸۸۱
۱۲ مهدی وفائی مطلق محمد ۵۳۹۴۵
۱۳ سمیرا زنگنه علی قنبر ۱۵۳۲۵
۱۴ محمدحسین نوری عبدالرحیم ۹۴۹۳۴
۱۵ زینب عبداللهی علی ۶۵۲۸۷
۱۶ محدثه سهیلی دیزین علی ۹۵۳۳۵
۱۷ مریم قادری محسن ۸۶۳۶۸
۱۸ محمد خوشرو عباس ۱۶۶۲۳
۱۹ فاطمه اقازیارتی فراهانی مسعود ۱۱۳۰۹
۲۰ علی امینی یداله ۳۳۶۳۹
۲۱ محدثه سادات پناه خواه یامهرکارپس سیدابراهیم ۹۴۴۹۱
۲۲ مهدی افشارزاده مجید ۷۲۰۷۳
۲۳ فاطمه ملکی مهدی ۱۰۳۳۲
۲۴ پریسا شریفان حسین ۵۸۴۶۹
۲۵ کامله ناصری علی اتباع
۲۶ فاطمه رمضانی علی ۷۳۰۰۳
۲۷ روژان رکنی مهدی ۵۹۲۸۲
۲۸ محمد میرزائی حیدر ۸۶۲۹۸
۲۹ فاطمه براتی حسین ۶۳۰۹۱
۳۰ پریسا سلیم تقی ۳۵۷۲۷

دریافت فهرست قبولی ذخیره رشته پزشک عمومی به صورت PDF

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر ۵ رقم آخر کدملی
۱ محمد زهلی احمد ۰۸۹۳۱
۲ زهرا قربانی حسن ۷۹۰۳۵
۳ فاطمه اکبری مهدی ۲۸۳۳۳
۴ سیدامیرحسین حسینی سیدرضا ۸۲۸۹۷
۵ محمدحسین کشاورزمروجی محمد ۱۶۲۱۱
۶ امیرحسین اکبری محمدرضا ۰۱۹۶۳
۷ زهرا زمانی رضا ۱۷۲۲۶
۸ محمدسعید قره بکلو یوسف ۹۸۶۴۱
۹ علی رادان محمدمهدی ۵۵۸۰۸
۱۰ رضا هوشمند علی ۶۶۹۸۸
۱۱ سیدامیرحسین میراحمدی سیدعلی ۰۶۷۸۴
۱۲ الناز سلگی کامران ۹۶۹۹۸
۱۳ فاطمه فهیم اسداله ۸۰۸۱۴
۱۴ مائده موذنی محمدتقی ۱۹۴۹۱
۱۵ محمد میراحمدی عراقی حسین ۵۷۱۴۰
۱۶ فهیمه مجاهدی موخر ابوالفضل ۵۲۵۵۸
۱۷ هانیه قندریز رضا ۵۵۷۶۸
۱۸ مهدی احمدخواه انور ۵۷۸۱۹
۱۹ پویا کیانی احمدمراد ۰۳۵۹۰
۲۰ پیمان بیکی عبداله ۴۶۹۷۱
۲۱ سینا مختاری منجیلی کاظم ۴۳۷۳۷
۲۲ زینب زارعی محمدحسن ۳۸۰۵۹
۲۳ سیدامیرعلی موسوی احمدابادی سیدداود ۶۷۵۶۱
۲۴ الهه دفتری غلامحسین ۵۷۸۱۳
۲۵ فاطمه شریفی نسب محمد ۰۷۶۲۶
۲۶ خاطره محمودی محمد ۰۰۳۰۹
۲۷ محراب عرفانی راد علیرضا ۱۳۲۹۵
۲۸ سارا جعفری فردبیدگلی ماشااله ۸۱۴۱۱
۲۹ کیمیا میلادی حسین ۲۹۵۹۱
۳۰ محمدامین باطنی محمود ۸۷۱۸۵

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.