ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی

زمان بندی های ثبت نام ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی

زمان بندی های ثبت نام ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی

به منظور ثبت نام به وب سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.azmoon.org

ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.