اخبار

لیست دروس ارائه شده

تذکر: جهت مشاهده لیست دروس ارائه شده ترم مهر ۹۷-۹۶ در کادر زیر ترم را از ۹۷۳ به ۹۸۱ تغییر دهید.

شما می توانید به ۳ صورت عملیات جست و جو را انجام دهید:

  • نام یا کد درس
  • نام یا کد استاد
  • نام یا کد رشته (به عنوان مثال برای جست و جوی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار تایپ کنید: تکنولوژی نرم افزار یا تایپ کنید: ۱۶۰۷۰)

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.