به اطلاع کلیه متقاضیان محترم ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان قم می رساند: لطفا با توجه به جدول زمان بندی موجود در اطلاعیه ثبت نام اقدام به مراجعه حضوری نمایید.

توجه فرمایید که در حال حاضر فقط اسامی دانشجویان دکتری تخصصی، دکتری عمومی، کارشناسی پیوسته با آزمون و کارشناسی ارشد به این واحد دانشگاهی اعلام گردیده است و در صورت اعلام دیگر مقاطع تحصیلی (کارشناسی پیوسته/ناپیوسته بدون آزمون) از سوی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، اطلاع رسانی صورت می پذیرد.

با سپاس از بردباری و همراهی شما عزیزان

بایگانی سال ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 22 اسفند ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۲۲ اسفند ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 05 بهمن ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۰۵ بهمن ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 20 بهمن ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 05 اسفند ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۰۵ اسفند ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 01 آذر ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۰۱ آذر ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 25 آذر ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۲۵ آذر ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 15 دی ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۱۵ دی ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 16 آبان ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۱۶ آبان ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 30 مهر ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۳۰ مهر ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 20 مهر ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۲۰ مهر ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 31 شهریور ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 19 شهریور ۱۳۹۴

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم - 09 شهریور 1394

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۰۹ شهریور ۱۳۹۴

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.