با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 1399/10/09 ساعت 14:00 سامانه آموزش و شهریه {ورودی های قدیم} (اعم از انتخاب واحد، نمره، صندوق رفاه، ثبت دروس برنامه ریزی ترمی و ...) تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج می گردد.

فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

اخبار

آموزش استفاده از سامانه آموزش

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.