اخبار

ارتباط با ما

آدرس۱ (دانشکده های علوم انسانی و فنی و مهندسی): قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی قم (مشاهده کروکی)
آدرس۲ (دانشکده های علوم پزشکی و علوم پایه): قم، بلوار ۱۵ خرداد، جنب بیمه تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی قم (مشاهده کروکی)
آدرس۳ (دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد قم): قم، خیابان طالقانی (آذر)، میدان پلیس، دانشکده فنی و حرفه ای سما قم (مشاهده کروکی)

روابط عمومی دانشگاه : ۳۲۸۰۷۰۷۰-۰۲۵

تلفن۱ (پردیسان): ۳۲۸۰۴۰۴۰-۰۲۵ و ۳۲۸۰۸۰۸۰-۰۲۵
نمابر (پردیسان): ۳۲۸۰۵۷۹۷-۰۲۵
تلفن۲ (بلوار ۱۵خرداد): ۷-۳۷۷۸۰۰۰۱ ۰۲۵
تلفن۳ (میدان پلیس): ۸-۳۷۲۲۲۲۴۷ ۰۲۵

کد پستی۱ (پردیسان): ۳۷۴۹۱۱۳۱۹۱
کد پستی۲ (بلوار ۱۵خرداد):
کد پستی۳ (میدان پلیس): ۳۷۱۴۹۶۳۷۴۴
پاسخگویی به مشکلات وب سایت: support@qom-iau.ac.ir (مدت زمان پاسخگویی به ایمیل ها حداکثر ۴۸ ساعت بدون احتساب تعطیلات)

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.