با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 1399/10/09 ساعت 14:00 سامانه آموزش و شهریه {ورودی های قدیم} (اعم از انتخاب واحد، نمره، صندوق رفاه، ثبت دروس برنامه ریزی ترمی و ...) تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج می گردد.

فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی استان قم

اخبار

موضوعات مرتبط

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.